Blog

Elektriciteit in oude woning

Het kopen van een oudere woning komt vanzelfsprekend met enkele gebreken, hierbij is de elektrische installatie vaak niet gekeurd naar de normen van het AREI of de elektrische eisen van de bewoners. Je laat alle gebreken beter herstellen door een gespecialiseerde elektricien, niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen maar ook voor je eigen comfort en veiligheid. We raden je ten zeerste af om zonder kennis van elektriciteit je installatie op te knappen.

Inspecteer de veiligheid van de installatie

Als je een woning koopt, is het een goed idee om zelf een indicatie te krijgen over de staat van de elektrische installatie. Zeker als de installatie afgekeurd is, kan je van start gaan door alle stopcontacten te controleren of de aansluitingen nog stevig vast zitten en de beschadigde onderdelen te vervangen.

Moderniseren van je oude installatie

Bij elke oudere woning is het verplicht om bij verkoop van de woning een keuring te laten uitvoeren door een erkend keuringsorganisme. Het keuringsorganisme zal je installatie controleren op conformiteit met de richtlijnen van het AREI. De koper is dan verantwoordelijk om alle gebreken die in het keuringsverslag vermeld staan te herstellen, indien u zelf beschikt over de technische kennis kan u direct aan de slag.

Oudere verdeelborden zoals op de onderstaande foto zullen gegarandeerd moeten vervangen worden.

Controleer de aardingsinstallatie

Controleer of er een aardingsonderbreker aanwezig is in de installatie, dit is één van de punten die een keurder verplicht moet nakijken. Hieronder vind je een uittreksel van een keuringsverslag met betrekking tot de aardingsinstallatie:

Overal waar een stopcontact uitgerust is met een aardingspen, moet deze dan ook effectief aangesloten zijn, zorg er tevens voor dat deze aangesloten zijn op kring waarvan de bedrading een dikte heeft van 2,5mm². Als de keurder een controle uitvoert, dan dienen alle elektrische apparaten die een voorzien zijn van een beveiligingsgeleider aangesloten te zijn op een stopcontact met een aardingspen.  Elektrische bedrading waarvan de isolatie afbrokkelt kan niet herstelt worden maar moet je vervangen.

Smeltveiligheden – automatische schakelaars

Smeltveiligheden volstaan niet meer voor de moderne woning, deze dienen vervangen te worden door de correcte automatische schakelaars. Dit gaat meestal gepaard met het vervangen van het volledige verdeelbord aangezien dit modulaire schakelaars zijn die gemonteerd worden op rails.

Uitbreiden van de bestaande installatie

Wanneer je je installatie wil uitbreiden of verzwaren, is het vereist om nadien de volledige installatie te laten herkeuren. Dit is ook het geval wanneer je simpelweg een extra stroomkring toevoegt in het verdeelbord. Hierdoor moet het bestaande ééndraads- en situtatieschema aangepast worden.

Erkend Keuringsorganisme

Je bent niet alleen verplicht om een keuring te laten uitvoeren, dit dient ook te gebeuren door een erkend keuringsorganisme en zal je ongeveer 150€ kosten.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *