Blog

ELEKTRISCHE KEURING BIJ VERKOOP

Elektrische keuring bij verkoop

Het is pas sinds 1 juli 2008 verplicht dat de eigenaar van een huis of appartement een keuring laat uitvoeren van de elektrische installatie. Deze regel werd ingevoerd om enerzijds de koper te beschermen en in te lichten over de huidige staat van de huishoudelijke installatie. Anderzijds kan de overheid op deze manier de eigenaars verplichten om hun elektrische installatie aan de opgelegde kwaliteitsnormen te laten voldoen.

Welke woningen moeten een verplichte controle laten uitvoeren?

Hier maakt men het onderscheid tussen woningen ouder dan 1 oktober 1981 en nieuwere woningen waarbij het bouwjaar valt na 1 oktober 1981.

Woningen en appartementen ouder dan 1 oktober 1981

Indien je uw woning wilt verkopen, dan ben je verplicht om de elektrische installatie te laten keuren door een erkende firma. De installaties in woningen ouder dan 1 oktober 1981 voldoen niet meer aan de huidige reglementering waardoor de installatie in sommige situaties gevaar inhoudt bij gebruik. Als de koper het huis gekocht heeft met de intentie om de elektrische installatie onmiddellijk na de aankoop te renoveren volgens de wettelijke voorschriften van het AREI, dan vervalt de verplichte keuring bij verkoop.

Woningen en appartementen jonger dan 1 oktober 1981

Recentere woningen, zijnde woningen gebouwd na 1 oktober 1981, zijn gebouwd terwijl de AREI-regelgeving reeds van kracht was. Deze woningen bezitten dus al de nodige elektrische schema’s en attesten. Het AREI (de algemene richtlijnen voor elektrische installaties ), is een regelgeving waarin uitvoerig beschreven wordt aan welke eisen een huishoudelijke installatie moet voldoen voor veilig gebruik. Wanneer een gebouw jonger dan 1 oktober 1981 niet meer beschikt over een geldig keuringsattest, dan is het verplicht om deze opnieuw te laten keuren conform de regelgeving. Bij een verkoop zal de behandelende notaris steeds eisen dat de verkoper een geldig attest kan voorleggen. Op deze manier kunnen toekomstige schadeclaims vermeden worden bij brand of ongelukken met een elektrische oorzaak.

Is het keuringsattest al verplicht bij de verkoopcompromis?

De wetgeving is duidelijk dat er enkel bij de eigendomsoverdracht van een woning een elektrische keuring vereist is. Dit betekent dat er slechts een keuringsattest aanwezig moet zijn op het tijdstip van de notariële akte. Bijgevolg is het niet vereist dat een dergelijk attest al aanwezig is bij het ondertekenen van een verkoopcompromis. Het eindresultaat van deze keuring zal beschreven zijn in de notariële akte om latere disputen tussen beide partijen te vermijden. Op deze manier weten de kopers ook met zekerheid in welke staat de elektrische installatie zich bevindt op tijdstip van de aankoop.

Een elektrische keuring kan slechts uitgevoerd worden door een erkende firma

Enkel firma’s, die een erkenning hebben gekregen van de federale overheid zijn bevoegd om dergelijke elektrische keuringen uit te voeren. Bij Elektricien De Roo hebben we goede contacten met verscheidene keuringsfirma’s, waardoor wij steeds in staat zijn om de elektrische installatie van uw woning of appartement te renoveren of moderniseren conform de verplichte AREI-wetgeving. Hebt u een woning of appartement aangekocht met een afgekeurde installatie? Geen probleem, u kan ons contacteren om uw huishoudelijke installatie te herstellen waar nodig, om de kosten voor u te minimaliseren zullen we enkel de overtredingen die in het keuringsattest vermeld staan oplossen.

Wat kost zo’n elektrische keuring?

De prijs van een elektrische keuring is niet gestandaardiseerd of vastgelegd via barema’s. De keuringsorganismen hebben hier een vrije markt en kunnen zelf hun kostprijs bepalen.Uit ervaring kunnen wij meedelen dat de prijs voor een dergelijke keuring varieert tussen de 110 en 160 €. Contacteer ons voor meer informatie, in samenspraak kunnen we u laten meebeslissen op welke keuringsfirma we een beroep doen.

Jouw elektrische installatie is als verkoper afgekeurd, wat zijn de gevolgen?

De verkoop van een woning kan onafhankelijk van het eindresultaat van de keuring altijd doorgaan. De overheid heeft de verplichte keuring ingeroepen om de koper op een voldoende wijze te informeren over de huidige staat van de elektrische installatie en zijn potentiële gevaren. In werkelijkheid zal elke installatie van een woning die ouder is dan 1 oktober 1981 afgekeurd worden. Deze installaties dateren van een tijd voor de invoer van de AREI-wetgeving. Je kan ons raadplegen om het negatief keuringsattest te overlopen en gezamenlijk een oplossing te vinden voor de aanwezige overtredingen.

Ben je van plan om een huis te kopen met een negatief keuringssattest?

Als koper van een woning of appartement met een afgekeurde installatie, ben je verplicht om de elektrische installatie te laten herstellen en de nodige aanpassingen te alten uitvoeren zodat deze voldoet aan de eisen van de AREI-regelgeving. Er staat beschreven dat je 18 maanden de tijd hebt na datum van de notariële akte om de installatie te laten herkeuren. Dit maatregel neemt u best ten harte voor uw eigen voordeel, bij geval van brand of ongeval waarbij de foutieve elektrische installatie de oorzaak is zal de verzekeringsmaatschappij niets uitbetalen. Tevens loop je het risico om een geldboete te krijgen van de federale overheid.

De keuring in de praktijk

Hoelang duurt de keuring

De keuring op zich zal ongeveer 30 minuten tot maximaal 1 uur tijd in beslag nemen, afhankelijk van de aard van de elektrische installatie.

Welke documenten moeten er verplicht aanwezig zijn?

Een eendraadsschema en situatieplan zijn vereist en dienen bij aanvang van de keuring overhandigt te worden aan de controleur. Bij een huishoudelijke installatie in een woning ouder dan 1 oktober 1981, zal de controleur zelf een vereenvoudigd situatieplan opstellen op basis van een simpel grondplan. Het is niet de taak van de controleur om een eendraads- of situatieschema op te maken conform de AREI-wetgeving. Voor woningen jonger dan  1 oktober 1981 is verplicht om de schema’s af te geven om een positief keuringsattest te bekomen.

Wanneer krijg ik het eindresultaat of het keuringsattest in handen?

Van zodra de keuring betaalt is, ontvangt de eigenaar het attest. Dit kan bij contante betaling op het moment van de keuring zelf zijn.

Is er een verschil tussen een elektrische keuring en een energiekeuring?

Bij een keuring van de elektrische installatie, wordt de staat van bestaande huishoudelijke installatie gecontroleerd op gebreken en conformiteit met het AREI. In tegenstelling met een energiekeuring ( EPC-keuring ) waarbij er onderzocht wordt  hoe energiezuinig en milieuvriendelijk de woning is. Bij de verkoop van een woning of appartement dienen beide keuring verplicht uitgevoerd te worden door de verkoper. Deze vinden plaats voor er een verkoopcompromis wordt ondertekend, op deze wijze zijn worden de kopers geïnformeerd over de staat van de woning.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *